Zalepi me

  • PLAY2WEB - Izrada logoa | Zalepi me

Godina: 2013

Izrada logo firme u skladu sa
najnovijim trendovima dizajna

Tehnologije:

  • Dizajn
  • Ai
  • PSD