Mešovite ilutracije

  • PLAY2WEB - Ilustracije | Mešovite ilutracije
  • PLAY2WEB - Ilustracije | Mešovite ilutracije
  • PLAY2WEB - Ilustracije | Mešovite ilutracije
  • PLAY2WEB - Ilustracije | Mešovite ilutracije
  • PLAY2WEB - Ilustracije | Mešovite ilutracije
  • PLAY2WEB - Ilustracije | Mešovite ilutracije
  • PLAY2WEB - Ilustracije | Mešovite ilutracije

Godina: 2012

Kombinacija slikarskih i crtačkih brush-eva, na nekima ubačene i gotove teksture. Rađene u jednom ili više layer-a.

Tehnologije:

  • Ai
  • PSD