Skupština Stanara

  • PLAY2WEB - izrada web sajta | Skupština Stanara

Godina: 2013

Iyrada web sajta za skupštinu stanara u Beogradu, jednostavan blog.

Pogledajte detaljnije

Tehnologije:

  • Dizajn
  • HTML/CSS
  • Jquery
  • MySQL
  • PHP CodeIgniter framework