Great Admin CMS

  • PLAY2WEB - Izrada web sajtova | Great Admin CMS

Godina: 2011

Jednostavan Great Admin CMS koji razvijamo u potpunosti sa vasim potrebama, bez nepotrebnih opcija koje vas samo zbunjuju.

Tehnologije:

  • Dizajn
  • HTML/CSS
  • Jquery
  • MySql
  • PHP CodeIgniter framework