Business Operational Support Solution

  • PLAY2WEB - izrada web sajta | Business Operational Support Solution

Godina: 2015

Izrada web aplikacije za interno korišćenje, kompanije Betabit

Tehnologije:

  • HTML
  • Angular
  • JQuery
  • Bootstrap 3